Allmänna Villkor

Den här sidans artiklar kan innehålla (t.ex. videor, bilder, artiklar osv.) Andra hemsidors försänkta innehåll beter sig på precis samma sätt som de försänkta innehållets ursprungliga hemsida.

För att förstå dig på vår policy, bekanta dig med vår integritetspolicy som även berör ditt besök på denna sida. Vår integritetspolicy hittar du på www.owow.se/privacy

Standardförsäljnings villkor

När du gör en beställning, måste du följa sidans anvisningar för att göra en beställning och allt som det innebär, innan du skickar den till sidan. Oavsett av ett tidigare pris du har hört om innan när du har valt produkten som du vill beställa, du visas eller blir informerad om (på sidan) om priset som du kommer att behöva betala, inklusive GST eller moms eller annan mervärdeskatt om sådan finns. Ifall inget annat nämns på sidan, är alla avgifter i en valuta som är i kraft i EU. Du behöver betala din produkt i sin helhet vid beställnings tillfället genom att förse oss med uppgifter av ditt bank eller kreditkort eller via betalkorts företaget som antingen vi eller PayPal godkänner. Detta kräver vi för att kunna behandla din beställning.

Alternativt kan du betala med vad som helst för sätt som vi har uppgett på sidan. Vi för inte skyldiga att leverera innan vi har fått komplett avräknande medel.

Om du tillfrågas om information av ditt kontokort, behöver du ha fullständig rättighet att använda kortet eller kontot.

De behöver finnas tillräckligt med pengar för att kunna täcka föreslagen summa till oss. Du binder dig att all information som ges till oss för att köpa produkten är korrekt, och att bank eller kreditkortet, kontot, eller något annat betalningssätt som du använder dig av är ditt eget och att det finns tillräckligt mycket pengar eller kredit för att kunna finansiera produkten. Vi reserverar rättigheten att få uppgifterna om ditt betalkort bekräftade innan vi levererar produkten.

När du skickar din beställning till sidan, godkänner du användarvillkoren som träder i kraft vid beställningsdatumet. Du ansvarar för att kontrollera de nya användarvillkoren när du skickar iväg din order. Din order är i kraft som ett erbjudande fram tills att vi utfärdar en orderbekräftelse eller om vi får en underrättelse om att ordern har annullerats.

Vi ansvarar inte för att leverera produkten till dig innan vi har godkänt din order. Ifall vi inte nämner att vi godkänner din order, kan mail, brev, fax etc. vara för marknadsförings syften och motsvarar inte en orderbekräftelse. I orderbekräftelsen uppger vi möjligtvis ett referens nr för ordern och ytterligare information om produkten du beställt.

Vi kan enligt egen hänsyn vägra att acceptera din order av vilken orsak som helst, inklusive att produkten/varan är slut, eller så kan vi erbjuda dig en motsvarande produkt (i detta fall kan vi kräva att först skicka din order på nytt).

När vi godkänner din order bildas ett avtal och vi har ett lagligt ansvar att leverera produkten till dig.

Godkännandet genomförs när vi enbart godkänner din order via e-post dokumenterat som ”orderbekräftelse”, där det framgår att vi har godkänt din order.

Orderbekräftelsen träder i kraft när vi har skickat den. Ifall du inte betalar för din order när du beställer den, kan vi fakturera dig när som helst efter det att vi har godkänt din order. Vi reserverar rättigheterna att avstå från att behandla din order och motsvarande har du rättighet att annullera din order. Ifall att någondera part har annullerat ordern, innan vi har godkänt den, återbetalar vi omedelbart all kostnad som orsakats av ordern, som du redan debiterats av ditt bank eller kreditkorts bolag.

Ifall att du noterar att du gjort ett misstag med din order efter att du har skickat den till sidan, kontakta oss omgående via ask@owowkit.com. Vi kan inte garantera att vi kan ändra din order enligt anvisningarna.

Vi gör vårt bästa för att försäkra att priset du fått är korrekt, men vi behöver bekräfta priset på din order som en del av vår godkännande förfarande.

Om orderns pris förändras innan vi har godkänt ordern, kontaktar vi dig och ber dig bekräfta att du vill fortsätta med det nya priset. Du behöver endast skicka oss eller våra representanter eller till sidan information som är noggranna och inte vilseledande. Du behöver hålla dem uppdaterade och kontakta oss om det uppstår några andra förändringar.

Vi levererar produkterna till dig utan fraktkostnad. Om du beställer utanför EU, ansvarar du för alla kostnader som du kan krävas på som t.ex. tullkostnader och eventuella skatt avgifter.

Kontrollera lokala krav innan du beställer från vår sida. Leverans och vår policy av kreditering hittar du här www.owowkit.com/shipping-refund. Det ligger på ditt ansvar att försäkra dig om att produkterna är tillräckliga och lämpliga för ditt bruk att du uppfyller dina enskilda krav.

Vi garanterar inte att produkterna uppfyller dina enskilda krav.

Du godkänner att produkterna är standard, och inte skräddarsydda för att fungera enligt speciella krav som du kan ha.

Tull&Moms

Om det uppstår tullavgifter av en internationell sändning, kommer du att behöva betala alla avgifter du får. Owow Oü kan inte betala eller ersätta dessa kostnader åt dig. Tilläggsinformation finner du via vår tullkalkylator här: http://www.dutycalculator.com/

Vi förvarar våra registrerade användares personliga uppgifter som angivits i sin profil(ifall dessa finns). Alla användare kan se, redigera, eller radera personlig information när som helst (förutom om de inte kan byta sitt användarnamn). Även webbsidans systemadministratörer kan granska och redigera dessa uppgifter.

Felaktiga produkter

Om du har ett konto på denna webbsida eller om du har kommenterat, har du rätt att få all information ifrån oss som vi har av dig, inklusive all information som du givit oss.

Du kan även be att vi raderar alla personliga uppgifter vi har om dig. Dock inte information som vi behöver spara för administrations, rättsliga eller säkerhets syften.

Vi ersätter skadade produkter, om du returnerar dem inom 30dagar från köptillfället. Kontakta oss ask@owowkit.comför att ta reda på hur du ska gå till väga, i detta fall att returnera dom skadade produkterna till närmaste lager. Vi behandlar din kreditering när vi mottagit produkten.

Uppsägning och dess följder

I enlighet med lagliga och rimliga rättsmedel kan vi säga upp avtalet omgående utan förvarning och annullera alla rättigheter du haft via detta avtal. Då detta avtal avtar avslutas omgående all din tillgång till sidan och dess användning, och förutom all annan laglig eller rimligt rättsmedel annulleras omgående alla lösenord, kontots identifierande information, och vi förbjuder tillträdet för dig till denna sida helt eller delvis. Uppsägning av detta avtal påverkar inte parternas rätt och skyldigheter (inklusive betalningsskyldighet), som grundats innan avtalets slutdatum. Internationell användarrättighet.

Tilläggsinformation

Den här sidan kan användas även från andra länder än Usa och Estland.

Sidan kan innehålla produkter eller hänvisa till produkter, som inte är tillgängliga utanför Usa eller Estland. Dessa hänvisningar betyder inte att produkterna nödvändigtvis finns tillgängliga i länder utanför USA eller Estland. Om du använder sidan utanför Usa eller Estland, är du skyldig att följa lokala lagar och regleringar.

ANSVARS FRISKRIVNING OCH ANSVARSBEGRÄNSNING Detta uttryck kommer första hand jämfört med alla andra uttryck och här framförs all vår skyldighet ochde enda exklusiva rättsliga åtgärd a) dessa användarvillkor eller avtalet, eller sidan (en del eller deras del) utf, att inte utföra, påstått utförande eller försening.Eller b) på annat sätt genom att binda sig till dessa användarvillkor eller genomföring.

DENNA SIDAS PRODUKTER ERBJUDS FÖR FÖRSÄLJNING OCH TRANSAKTIONER GENOMFÖRDA VIA SIDAN ÄR FÖRSEDDA AV OSS PÅ ETT ” SOM DEN ÄR BASIS”. VI FRAMFÖR INGA REPRESENTATIONER ELLER GARANTI AV NÅGOT SLAG. VI GER INGA SPECIFIKA ELLER INDIREKTA GARANTIER AV SIDANS AKTIVITETER, INFORMATION, INNEHÅLL, MATERIAL, PRODUKTER AV DENNA SIDA OM INTE ANNAT NÄMNTS I AVTALET.

TILLÄMPANDE LAGEN TILLÅTNA GRÄNSER NEKAR VI ALL SPECIFIK ELLER GARANTIER SOM ANTAGITS INKLUSIVE BLA ANTAGNA GARANTIER FÖR TILLÄMPANDE AV HANDELS FÖREMÅL OCH LÄMPLIGHET FÖR SPECIFIKT ÄNDAMÅL, RÄTTIGHETERS OKRÄNKBARHET,ÄGANDERÄTT, FÖR TYST NJUTNING, NOGGRANNHET AV UPPGIFTER, OCH AV PROGRAMMETS INTEGRATION.

DENNA SIDA KAN INNEHÅLLA FELAKTIGHETER, FEL, OCH STAVFEL. VI GARANTERAR INTE ATT INNEHÅLLET ÄR OAVBRUTET ELLER FELFRITT. ENLIGT LAGENS TILLÅTNA GRÄNSER ANSVARAR VI INTE FÖR NÅGOT MISSTAG, SOM ORSAKAS VID ANVÄNDNING AV DENNA SIDA, INKLUSIVE INDIREKTA, SLUMPMÄSSIGA, STRAFFMÄSSIGA, SÄRSKILDA, ELLER INDIREKTA SKADOR. TILLÄMPANDE AV LAGENS TILLÅTNA GRÄNSER ÄR VÅRAT HUVUDANSVAR TILL DIG FÖR ALLA SKADOR ( OAVSETT KLAGOMÅLETS SYFTE) FÅR INTE ÖVERSKRIDA SUMMAN SOM DU BETALAT TILL OSS OMGÅENDE FÖR DET UTFÖRANDE SOM PÅSTÅS ORSAKA VÅRAT ANSVAR.

Tryckfel

Om vi tar emot produkter ifrån våra leverantörer där produkten har listats med ett felaktigt pris eller med felaktig information har vi rättighet att neka att ta emot produkten eller annullera beställning av produkter med felaktigt pris. Vi har rättighet att neka eller att annullera sådana beställningar oavsett om ordern är bekräftad och ditt kreditkort har debiterats. Om ditt betalkort redan har debiterats av köpet och din order annulleras, tillåts vi omgående att föra över den summan som du debiterats.

Klagomål av Upphovsrätten

Vi respekterar andras immateriella rätt. Ifall du misstänker att ditt arbete är kopierat på ett sätt som utgör ett upphovsrättsligt brott, kontakta oss omgående.

ask@owowkit.com

Åtgärder

Du godkänner att våra rättskyddsliga tillvägagångssätt med detta avtal, där faktiska eller hotande överträdelse skulle vara otillräckliga, och att vi har rätt till ett visst utförande eller förbjudna åtgärder till både och, förutom deras skada där vi kan ha en laglig rätt att kräva rimliga utlägg av all konfliktutredning inklusive advokatkostnader.

Ingen rätt eller rättsmedel får utesluta lagen eller eget kapital, inklusive skadestånd av förbjudna åtgärder, advokat avgifter och kostnader.

Avsägelse av våra rättigheter eller av våra rättsmedel enligt dessa villkor, innebär ej ansvarsfrihet att bevilja något motsvarande, kommande eller annat övergivande.

Vilken slags automatiserad besluts tagande och/eller profilering gör vi med användaruppgifterna/h3>

Dessa villkor och kontrakt ( och all icke avtalsenliga som uppstår av eller som är kopplat till dem ) ska tillämpas enligt Estlands lag. Både du och vi överlämnar härmed till den icke exklusiva domsrätten av Estland. Alla affärer, brevväxling, och kontakt oss emellan görs eller genomförs på Engelska.

Tvister

lla tvister, som har att göra med ditt besök på webbsidan eller med produkter som du köpt via webbsidan, skickas till Estland till konfidentiella skiljemannaförfarande, förutom om du i den mängd du har förolämpat eller hotat att förolämpa våra immateriell äganderätt, i detta fall kan vi be om att förbjuda åtgärder eller andra lämpliga lättnader var som helst i Estlands delstats domstol. Du tillåter härmed till all försvarets personlig befogenhet brist, till Estlands stat och domstols forum lämplighets brist Estlands stat och domstols rättsplats och med hänsyn till domstol. Enligt dessa användarvillkors enliga skiljemannaförfarande utförs av American Arbitration Accosiations giltiga kommersiella skiljemannaförfaranden.

Skiljemän lösningen är bindande och slutlig och den kan ges som dom i vilken som helst jurisdiktions domstol. Du binder dig till den oavsett tillämpad lag och alla anklagelser eller följder som beror på eller har att göra med webbsidan eller detta avtal ska lämnas inom ett (1) år efter att ett krav som detta eller till följd av konsekvenserna som uppstått,eller tills den är bearbetad för gott.

Särskiljande

Om dessa villkor betraktas som obetydliga, otillräckliga, eller av nån anledning ogenomförbara, ses villkoren som flera, och ska inte påverka giltigheten och verkställighet av någon kvarvarande bestämmelse.

Swedish